Novoroční přání Vladimíra Megreho

  Buďte zdrávi, mí drazí přátelé, a především buď zdráva, Anastasie. Blíží se rok 2015. Rok překrásných, velkých událostí, rok proměny mnoha států a možná i celého světa. Přinejmenším tímto rokem začne na planetě Zemi nové období. Především blahopřeji všem čtenářům mých knih, díky jejichž úsilí bylo v Rusku založeno přes 210 osad, které tvoří rodové statky. Statky, o nichž mluvila Anastasia, ty krásné malé oázy, v nichž se bude vychovávat a již teď se vychovává nová generace nové krásné země. Myšlenku rodových statků pojmenovali lidé národní idejí Ruska. Vznikla mezi obyčejnými lidmi. A jak říká Alexandr Solženicyn, národní idea nesmí...

Pokračovat ve čtení