Krásný nový rok 2016

Drazí čtenáři, děkujeme vám za přízeň, živý zájem a velkou podporu v letošním roce. Do nového roku 2016 přejeme mnoho tvůrčí energie, dobrou náladu, aktivní životní postoj a pevné zdraví na všech úrovních bytí!   Zvonící cedry   Foto: Fotolia.com/DN6...