Poslání

Spolek NOVÁ CIVILIZACE, z.s. vychází z myšlenek Anastasie, prezentovaných v knihách Vladimíra Megreho z edice Zvonící cedry Ruska.

 

Hlavní činností spolku je:

a) popularizace, šíření a uskutečňování myšlenek vyložených v knihách Vladimíra Megreho v České republice a na Slovensku;
b) zakládání Rodových statků a osad Rodových statků, které jsou popsané v knihách Vladimíra Megreho z edice Zvonící cedry Ruska;
c) shromažďování a poskytování informací o možnostech zakládání Rodových statků a osad Rodových statků v České republice a na Slovensku;
d) seznamování a sdružování občanů zajímajících se o myšlenky Anastasie prezentované v knihách Vladimíra Megreho;
e) podpora ochrany a obnovy přírody v České a Slovenské republice, obrození zdravých hodnot ve společnosti, podpora a navrácení lásky a svornosti v rodinách;
f) organizace společenských a kulturních akcí;
g) vydávání publikací, článků a elektronických publikací;
h) odborné poradenství a další osvětová činnost;
i) výzkumná práce;
j) pedagogická činnost s dětmi a mládeží.